Παροχές

 • Παρατηρητήριο:

Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί ως υπεύθυνο συντονιστικό κέντρο, τύπου help desk τόσο των δήμων όσο και των φορέων υλοποίησης ή εταιρειών των κοινωνικών προγραμμάτων και θα μπορεί να παρεμβαίνει καθημερινά στην συντόμευση της υλοποίησης του προγράμματος και να αναγνωρίζει δυσλειτουργίες και ανάγκες.

 • Υπηρεσίες:

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ενημέρωση

Πρόληψη

Ευαισθητοποίηση

Παρέμβαση σε όλα τα είδη Εκφοβισμού/Έμφυλη βία

 • Στήριξη:

Eυάλωτες κοινωνικές ομάδες

 • Project Π.Π:

Eνημέρωση και Eυαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή

Eνίσχυση της Περιβαλλοντικής Προστασίας (crisis management)

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

ατομικά και ομαδικά

 • Ενίσχυση:

Σωματική και Ψυχική Ευεξία

 • Διάδοση Πολιτισμού:

 Ελληνική Γλώσσα και Αδελφοποιήσεις

 • Ισότητα Φύλων

 • Καινοτόμα Προγράμματα:

Εξέλιξη Φορέων και Oργανισμών

 • Εκπαίδευση και Εξέλιξη

 • Ενίσχυση Γυναικείου Επιχειρείν

 • Ανάδειξη του Πρωτογενούς Τομέα

 • Θεραπευτική Μορφή τέχνης

 

 

Δείτε το καταστατικό μας!

Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Skip to content