Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης- Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου

Stay connected

Η εκπαίδευση είναι μια αρκετά σημαντική έννοια στη ζωή ενός ανθρώπου. Τον βοηθάει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του. Του δίνεται η δυνατότητα να είναι ενεργός πολίτης,  να προάγει τον σεβασμό του απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, αλλά και να προσφέρει στην κοινωνία.

Παρόλα αυτά, αρκετά είναι τα παιδιά παγκοσμίως, τα οποία στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Πολλά από αυτά είτε δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στο σχολείο, είτε δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε καθόλου στο σχολείο. Ειδικότερα, σε υποανάπτυκτες χώρες, όπως η Αφρική, η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο είναι αρκετά μειωμένη. Η στέρηση λοιπόν αυτού του δικαιώματος, τους εμποδίζει από το να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, τόσο οικονομικό, όσο και κοινωνικό.

Η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης έρχεται για να αποδείξειο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε αυτή, ανεξαρτήτου φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης, αλλά και να αποδείξει το πόσο σημαντική είναι στην προάσπιση της ειρήνης και της ανάπτυξης .

Εξάλλου και βάσει του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

  • το κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.
  • Η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως στόχο την εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
  • Πρέπει να έχει ως στόχο την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες και
  • να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στην εκπαίδευση!Leave a Reply

Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Skip to content