Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου – Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Stay connected

Ο όρος κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει ότι όλα τα άτομα σε κάθε κοινωνία θα
πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες αλλά και δικαιώματα, ανεξάρτητα από την κοινωνική
τάξη τους, την οικονομική θέση τους κ.α. έτσι λοιπόν, μέσα από την κοινωνική
δικαιοσύνη, επιδιώκεται η μείωση των ανισοτήτων και η δημιουργία ενός δίκαιου και
ισότιμου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
20 Φεβρουαρίου με μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η μέρα έχει ως
στόχο να τονίσει το πόσο σημαντική είναι η σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης
στον παγκόσμιο χάρτη.

Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, η ημέρα αυτή επιστρατεύει τις παγκόσμιες
κοινότητες για να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η ανισότητα,
και η αδικία. Ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση και τη δράση, προσκαλώντας τον
κόσμο να ενεργήσει για να διαμορφώσει μια πιο δίκαιη, ισότιμη, και βιώσιμη
κοινωνία.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αναφέρεται στο πόσο ισότιμη και δίκαιη θα πρέπει
να είναι μια κοινωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν, αναπτύσσονται ορισμένοι πυλώνες

της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οποίοι και αντιπροσωπεύουν τους βασικούς τομείς,
ώστε να υπάρχει μια ισότιμη και δίκαιη κοινωνία. Κάποιοι από αυτούς τους πυλώνες
είναι:
1. Η Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση,
2. Η Ισότιμη Πρόσβαση στην Υγειονομική Περίθαλψη,
3. Η Ισότιμη Ευκαιρία στην Αγορά Εργασίας,
4. Η Αντιμετώπιση των Ρατσιστικών και Κοινωνικών Διακρίσεων και
5. Η Οικονομική Ισότητα

Αυτοί οι βασικοί πυλώνες επομένως, συμβάλλουν στην στη δημιουργία μιας
κοινωνίας όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών όπως, ο
πολιτισμός, η εθνοτική καταγωγή ή η οικονομική θέση.Leave a Reply

Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Skip to content